huurdersbelang syntrus-banner Heeft u ook klachten over Syntrus Achmea dan kunt u met ons contact opnemen. huurdersbelang syntrus Reageren

Samen kunnen wij echt een verschil maken

Als huurdersbelangenvereniging komen wij op voor de huurders van Syntrus Achmea, wij stellen daarbij problemen aan de kaak en proberen een beeld te schetsen van het beleid, de schending van huurrechten en het structurele wangedrag van deze huisjesmelker. Op deze website vind u een paar voorbeelden van zaken die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Dit is maar het topje van de ijsberg en wij ontvangen graag tips om een meer compleet beeld te kunnen schetsen. In de meeste gevallen houdt Syntrus Achmea zich wel aan de wet, maar ethisch is het zeker niet. Syntrus Achmea is berucht om zijn buitensporige huurverhogingen en heeft geen oog voor de belangen van haar huurders.

Heeft u ook klachten over Syntrus Achmea dan kunt u met ons contact opnemen. Wij kijken graag mee en adviseren wat de vervolgstappen kunnen zijn. Door zoveel mogelijk klachten en wantoestanden aan het licht te brengen komen wij sterker te staan en kunnen we een vuist maken. Zo kunnen wij collectief een klacht indienen, in overleg gaan met de gemeente of samen een rechtszaak aanspannen. Ook helpt het om de publiciteit op te zoeken. Bij rechtszaken bekijkt de rechter altijd welke zaken er nog meer lopen en wat het imago is van Syntrus Achmea. Blijf daarom altijd klachten indien bij Syntrus Achmea en schakel daarbij ook ons in. Heeft u ook weer een bovenmatige huurverhoging ontvangen? Meld Syntrus Achmea dan aan voor de huisjesmelker van het jaar verkiezing op rood@sp.nl

huurdersbelangsyntrus-about