Schandalige praktijken van verhuurder Syntrus Achmea

In Duivendrecht aan het Parnassiaveld staan zeventachtig huurwoningen die het eigendom zijn van verhuurder Syntrus Achmea. En de huurders van deze woningen is, door middel van forse huurstijgingen, inmiddels een flinke poot uitgedraaid. Syntrus Achmea heeft in 2018 door middel van maximale verhoging van de huur gestreefd naar een absolute winstmaximalisatie. En dat dus over de ruggen van haar huurders!

Syntrus Achmea

Betalingsproblemen

Veel huurders van deze woningen zijn hierdoor in de problemen gekomen. De huren zijn fors gestegen zonder dat daar, bijvoorbeeld het noodzakelijke onderhoud van de woningen tegenover heeft gestaan. Syntrus heeft in 2018 op die manier de huur verhoogt met 3,9% voor lage inkomens en 5,4% voor iets hogere. Alle protesten en bezwaren ten spijt, heeft Syntrus Achmea zich daar niets van aangetrokken en de verhogingen gewoon doorgevoerd, met als gevolg dat veel huurders steeds meer moeite hebben om de huur te betalen.

Maar ook de geliberaliseerde huurders betalen per maand een forse huur. In het geval van de geliberaliseerde huurders kan de huur jaarlijks met de inflatie plus 3% omhoog.

Doelbewust

De huren van de sociale huurders zo snel mogelijk duurder maken is doelbewust beleid van Syntrus Achmea. Zo hoeft een club als Syntrus Achmea dan geen zogenaamde verhuurderheffing af te dragen aan het Rijk. Zo blijkt maar weer eens dat commerciële verhuurders iedere vorm van menselijkheid ontberen en vol gaan voor winstmaximalisatie. En dat over de ruggen van de zwakkeren in dit verhaal, de sociale huurders.

Achterstallige onderhoud en huurtoeslag

En was het nu maar zo dat gerealiseerde winstmaximalisatie in het onderhoud van de woning werd gestoken. Helaas was dat niet het geval. We kunnen ons alleen maar afvragen waar dat geld naar toe is gegaan. Overigens is de ramp van de huurverhoging echt niet te overzien als de betreffende huurder bijvoorbeeld te maken krijgt met een inkomensdaling (bijvoorbeeld bij werkloos worden). De betreffende huur is dan te hoog om huurtoeslag te krijgen.