Syntrus Achmea, de geldwolf van de commerciële verhuur

Er gaat eigenlijk geen jaar voorbij of Syntrus Achmea is in het nieuws. En zeker niet op een positieve manier. Op de een of andere manier komt een club als Syntrus Achmea maar niet van het beeld af dat het ze maar om een ding te doen is, geld.

Syntrus Achmea, de geldwolf van de commerciële verhuur

Sociale huurders

Zo hebben sociale huurders van Syntrus Achmea al meerdere malen te maken gehad met maximale huurverhogingen. Met als gevolg dat veel van hen de huur niet meer konden betalen of simpelweg niet meer konden rondkomen. In ieder geval is dat voor de geldwolven van de commerciële verhuur , waaronder Syntrus Achmea, geen beletsel om bijna ieder jaar de maximale huurverhoging door te voeren.

Ondernemers pesten

Maar niet alleen sociale huurders klagen steen en been over de malafide praktijken van Syntrus Achmea. Ook ondernemers uit Dordrecht hebben geen goed woord over voor de praktijken van Syntrus Achmea. Zo vertrekt de woonwinkel Cela Woonwereld vertrekt per 1 december van dit jaar uit de binnenstad van Dordrecht. Het pand waarin de woonwinkel op dit moment gehuisvest is, is eigendom van Syntrus Achmea en deze laatste wil een huurverhoging doorvoeren van 35.000 naar 77.000 euro. Duidelijk een gevalletje van ondernemer pesten.

Cela Woonwereld is overigens sinds 1984 gevestigd op deze plek aan het Statenplein in Dordrecht. Eerder verkocht de eigenaar van Cela Woonwereld het pand aan Achmea en huurde het later terug voor 30.000 euro per jaar. De afspraak die toen gemaakt werd, is dat de huur ‘slechts’ jaarlijks geïndexeerd zou worden. Helaas ‘vergeten’ clubs als Syntrus Achmea dergelijke afspraken heel snel en proberen ze al jaren deze forse huurverhoging er door te drukken.

Achterstallig onderhoud

Het pand waarin Cela Woonwereld op dit moment gehuisvest is, heeft te maken met achterstallig onderhoud. Men heeft er last van lekkages, de schuifdeuren en kozijnen mankeren van alles. En het pand zelf is voor klanten ook wat lastiger te bereiken. Maar dat is voor Syntrus Achmea geen enkel probleem om deze, nogal stevige, huurverhoging door te willen voeren. Achterstallig onderhoud of niet.

Coronacrisis

Door de economische ellende met betrekking tot de Coronacrisis vragen veel ondernemers huurverlaging aan. Dat maakt de pogingen van Syntrus Achmea om de huurverhoging er door te drukken des te smeriger. Overigens ontkende Syntrus Achmea in eerste instantie de huurverhoging tegenover de journalist van een landelijk dagblad, totdat de betreffende journalist stukken onder ogen kreeg die het tegendeel aangaven.

Cela Woonwereld vertrekt

Helaas vertrekt eind dit jaar Cela Woonwereld uit de Dordtse binnenstad. In Dordrecht is de eigenaar er helemaal klaar mee.

Wellicht is het een idee dat er een zekere mate van toezicht komt op de wandel en handel van dergelijke commerciële verhuurders. Er zou dan zomaar eens een hoop boven water kunnen komen dat het daglicht minder goed kan verdragen.