Syntrus Achmea heeft lak aan de privacy van haar huurders

Een aantal jaren terug heeft de Woonbond, de organisatie die opkomt voor de rechten van huurders,  nogal wat klachten ontvangen met betrekking tot verhuurders die het niet zo nauw nemen met de privacy van de eigen huurders. En op die lijst kwam ook, ja daar zijn ze weer,  Syntrus Achmea voor, die eigenlijk nog nooit op een positieve manier in het nieuws is geweest.

Syntrus Achmea heeft lak aan de privacy van haar huurders

Wat is er gebeurd?

In die bewuste periode heeft Syntrus Achmea ten onrechte bij de Belastingdienst inkomensgegevens van haar klanten opgevraagd en ook gekregen. En daarmee is Syntrus Achmea over een duidelijk vastgestelde grens heen gegaan, want dat mag namelijk niet. Verhuurders, zoals Syntrus Achmea, mogen alleen gegevens opvragen van huurders van sociale huurwoningen en niet van huurders in de vrije sector met een zogenaamd geliberaliseerd huurcontract. Syntrus Achmea heeft van de laatste groep bij de Belastingdienst wel gewoon de gegevens opgevraagd.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Sinds 2013 mogen verhuurorganisaties zoals Syntrus Achmea een zogenaamde ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ opleggen bij de huurders van sociale huurwoningen’, dit is in het leven geroepen om het zogenaamde ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Echter Syntrus Achmea legde die ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ ook op bij de huurders van vrije sectorwoningen.

De belangenorganisatie Woonbond gaf aan dat de meldingen die zij kregen wellicht het topje van de ijsberg zijn, omdat lang niet alle getroffenen zich zullen melden. Het zal namelijk niet zo zijn dat iedereen zal boos worden wanneer hij of zij een brief krijgt dat de Belastingdienst zijn inkomensgegevens heeft doorgegeven.

Syntrus Achmea alleen al had ten onrechte de gegevens van zevenduizend huurders opgevraagd bij de Belastingdienst.

Toen bekend werd dat er ten onrechte gegevens waren opgevraagd en er een storm van verontwaardiging opstak, maakte Syntrus Achmea zich er heel gemakkelijk vanaf door een excuusbrief te sturen aan de betrokken huurders. Syntrus Achmea liet weten dat de gegevens per abuis waren opgevraagd! Maar je kunt je afvragen wat er met de eenmaal verkregen informatie wordt gedaan, de onrechtmatig verkregen informatie kan uiteindelijk toch worden misbruikt

En sterker nog, feitelijk overtreden verhuurders, zoals Syntrus Achmea hiermee de wet.

Gegevens opvragen

Wil een verhuurder, zoals Syntrus Achmea, de inkomensindicaties van zijn sociale huurders weten, dan moet deze inloggen op een speciaal daarvoor in het leven geroepen portaal van de Belastingdienst. De verhuurder dient dan wel van te voren aan te geven dat alleen de inkomensindicaties worden opgevraagd voor sociale huurwoningen. Dus woningen met een “gereguleerde huurovereenkomst waarvan de huurder niet de maximale huur betaalt”. De Belastingdienst zelf weet niet welke woningen een geliberaliseerd huurcontract hebben en legt dus de verantwoordelijkheid bij clubs zoals Syntrus Achmea. En dat is dus geen goed idee, want gedreven door winstmaximalisatie en het grote geld overtreden verhuurders zoals Syntrus Achmea dus willens en wetens de wet (van per abuis verkregen gegevens kan dus echt geen sprake zijn, aangezien Syntrus Achmea duidelijk dient aan te geven dat alleen de inkomensindicaties worden opgevraagd voor sociale huurwoningen).  Syntrus Achmea maakt zich er vervolgens gemakkelijk van af met een slappe excuusbrief en hoeft zich verder geen zorgen te maken over eventuele sancties of consquenties. Een strafrechtelijk vervolg zou op zijn plaats zijn, er gaan mensen voor minder de gevangenis in.

Toegang portaal ontzeggen

Gaat een verhuurder over de schreef dan zou de eerste stap moeten zijn dat de toegang tot het portaal van de Belastingdienst voorlopig wordt ontzegd en dat de verkregen gegevens zo snel mogelijk worden vernietigd (AVG iemand?). Helaas is er, nog steeds, geen sprake van enige vorm van controle op de naleving van vastgestelde wetten en regels die ook gelden voor organisaties zoals Syntrus Achmea, waardoor zij dus feitelijk nog steeds vrij spel hebben en door kunnen blijven gaan met onrechtmatige praktijken. Hoelang duurt het nog voordat politiek Den Haag echt ingrijpt?

Ook de Woonbond heeft al veel eerder aangedrongen op sancties tegen partijen zoals Syntrus Achmea. De voorwaarden die de Belastingdienst stelt bij het opvragen van de gegevens, worden namelijk door meerdere verhuurders niet zo nauw genomen. Verhuurders vragen voor ‘het gemak’ maar de gegevens van hun volledige woningbestand op, dus van de vrije sector, wat dus echt niet mag,  en de sociale huurwoningen.